Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2017

anywaaay
7502 200b 500
Reposted fromoll oll viamisery misery
anywaaay
Jeżeli nie podoba Ci się to, gdzie jesteś, zmień to. Nie jesteś drzewem.
— Jim Rohn
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasmaller smaller
anywaaay
Nie jesteśmy wcale wspaniałym pokoleniem. Jesteśmy bandą przyspawanych do internetu, otępiałych od przestymulowania idiotów. Zamiast przeżywać cokolwiek, myślimy tylko jak o tym przeżyciu poinformować resztę
— Jakub Żulczyk
Reposted fromsubiektywne subiektywne viasmaller smaller
anywaaay
6570 6667
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamisery misery
anywaaay
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja. Potem wszystko jest już tylko konsekwencją
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromweightless weightless viastarryeyed starryeyed
anywaaay
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viamisery misery
anywaaay
6078 81a2
Reposted frommental-cat mental-cat viaostatni ostatni
anywaaay
BOJĘ SIĘ, ŻE WSZYSTKIM WYJDZIE ŻYCIE, A MI NIE
Reposted frombittersweetxoxo bittersweetxoxo viaostatni ostatni
anywaaay
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaiblameyou iblameyou
anywaaay
Nie jestem gadułą. Chyba że złapię z kimś kontakt, wtedy dostaję słowotoku.
— Marek Bukowski
Reposted fromsafeway safeway viabufka bufka
anywaaay
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viamisery misery
anywaaay
Pierwsza zasada życia. Rób rzeczy których się boisz.
— Rebecka Michaelson
anywaaay
anywaaay

July 01 2015

8845 9253 500
Reposted fromsunlight sunlight viaEdgi Edgi
anywaaay
Mężczyzna, który jest ci przeznaczonym, przyjdzie do ciebie bez żadnej magii.
(...)Przyjdzie i zostanie, choćbyś próbowała go odpędzić po tysiąckroć. Zaś taki, którego musisz siłą przywoływać, z pewnością nie jest tym twoim. Więc przyzywanie go nie przyniesie ci szczęścia, jeno ból.
Reposted fromchocoway chocoway viastarryeyed starryeyed
anywaaay
9211 4f6a
Reposted fromriseme riseme viadusz dusz
anywaaay
anywaaay
anywaaay
2600 c918 500
Karpowicz "Ości" 6
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaaknatazs aknatazs
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl